Riik: Estonia Keel: Eesti Valuuta: EUR
Estonia EE
Estonia EESTI

Change regional settings

Change country

Keel

Change currency

Jätka

Privaatsuspoliitika

Ettevõte ProSportPharma.com by 365SUPPS.EU LTD kohustub hoidma ja austama Teie privaatsust. Ettevõte teeb kõik võimaliku, et meie teostatav isikuandmete töötlemine vastaks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprillil 2016 määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute isikuandmete kaitse kohta nende töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse üldmäärus).

Esimest korda meie veebilehte külastades palume Teil nõustuda küpsiste kasutamisega selle Privaatsuspoliitika tingimuste alusel.

KUIDAS ME KASUTAME TEIE ANDMEID
(Kuidas me neid andmeid kasutame? Miks me neid kasutame?)

1. Teie eesnimi, perekonnanimi ja kontaktandmeid.

Võttes ühendist tellimuse esitamisel Teie nimetatud telefoninumbril, kui tellite kaupa ja sisestate oma andmed, kuid makse jääb tegemata. Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest. See on vajalik, et juhindudes oma õigustatud huvist täita nõuetekohaselt sõlmitud leping, saaksime kasutada Teie nimetatud telefoninumbrit selleks, et võtta Teiega ühendust ja aidata Teil viia lõpule alustatud makseprotsess ja konsulteerida tekkinud küsimustes.

Teie ostetud kaupade saatmiseks maksja ja kohaletoimetamise aadressile. Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu sooritamise kuupäevast. See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Teile e-posti teel, tekstisõnumitena, Facebook ja Gmaili keskkondade kaudu või posti teel teabe saatmiseks meie uute toodete ja teenuste kohta. Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 2 (kaks) aastat Teie nõusoleku saamise päevast või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi. Selleks, et Teid kursis hoida kogu uue teabega.

Teile teenuse kohta tekstisõnumite, e-kirjade või teadete saatmiseks meie rakenduste kaudu, näiteks teave tellimuse oleku uuendamise kohta ja kvaliteediküsitlused. Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise sidepidamise lõpetamisest. See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (et teaksite, millal Teie tellitud kaup saabub).

2. Teie makseandmed.

Raha vastuvõtmiseks ja tagasimaksete tegemiseks. Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 10 (kümme) aastat alates operatsiooni sooritamise kuupäevast. See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Maksekaardi andmed. Teie nõusolekul säilitame maksekaartide andmeid. Neid andmeid säilitame kogu Teie konto kehtivusaja või seni, kuni võtate selle nõusoleku tagasi. Selleks, et ostuprotsess oleks lihtsam.

3. Teie suhtlemise meiega ajalugu.

See, mida olete meile öelnud, näiteks telefoni teel (telefonivestlus või häälsõnum, kui helistate meie klienditeenindusse või kui Teile helistavad meie töötajad) või e-posti teel. Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks, et tagada ühtne ja hea kvaliteediga teenindus ning kaitsta meie huve. Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta vastavasisulise kommunikatsiooni lõpetamisest. See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ning vaidluste teenindamise kvaliteedi kohta tekkimisel tõendite omamiseks.

4. Ostude ja käitumise ajalugu.

Teie ostetud ja ostukorvi lisatud tooted ning Teie käitumine e-posti teel toimunud suhtluses, meie veebilehel ja rakendustes. Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem). See on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (selleks kasutame ainult Teie ostude ajalugu).

5. Google’i või Facebooki kontoga sisselogimise käigus kogutud andmed.

Selleks, et anda võimalus mugavamini logida sisse meie veebilehele ja rakendustesse, kui logite sisse Google või Facebooki kaudu, saame nimetatud teenusepakkujatelt sisselogimiseks vajalikud andmed. Sellel eesmärgil kogutud andmeid ei säilitata kauem kui 3 (kolm) aastat Teie viimasest kontole sisselogimisest või Teie viimase ostu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem). See võimaldab meil muuta Teile prosportpharma.com kasutamine ning meelepäraste kaupade ostmine lihtsamaks.


MILLISEID ISIKUANDMEID ME JAGAME ANDMETE SAAJATELE

Võime Teie andmeid jagada järgmiste andmete saajatega, kui see on vajalik Teile meie teenuste pakkumiseks, nagu on sätestatud selles avalduses:

Me võime edastada Teie isikuandmeid kõigile meie kontserni kuuluvatele ettevõtetele (sealhulgas meie tütarettevõtted, meie emaettevõte ja kõik viimase tütarettevõtted).

Meie veebilehe kaudu tehtud ostudega seotud rahalisi tehinguid võivad töödelda meie makseteenusepakkujad. Jagame Teie tehingute andmeid oma makseteenusepakkujatega vaid määral, mil see on vajalik Teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste haldamiseks.

Me võime edastada Teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele konkreetsete teenuste osutamiseks. Nende hulka kuuluvad näiteks veebimajutusteenuse pakkujad, kullerteenuste pakkujad, serverite ja nende hooldusteenuste pakkujad, e-postiteenuste pakkujad, uudiskirjade saatmise ning küsitluste täitmise teenuste pakkujad.

Lisaks nimetatud juhtudele võime Teie isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ka juhul, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks või Teie või teiste isikute eluliste huvide kaitsmiseks. Otseturunduse eesmärgil võime isikuandmeid oma partneritele edastada Teie nõusolekul.

TURUNDUSSÕNUMID

Kui Te olete sellega nõustunud, saadame Teile e-posti teel või tekstisõnumitena turundussõnumeid, et hoida Teid kursis meie tegemistega ning aidata Teil näha ja leida meie tooteid.

Võite igal ajal loobuda turundussõnumitest. Kuidas seda teha:
a) klõpsake meie poolt Teile saadetud meilis vastavat turundussõnumitest loobumise linki;
b) võtke ühendust meie klienditeeninduskeskusega.

Kui olete tühistanud tellimuse, värskendame vastavalt Teie profiili, et Teile ei saadetaks edaspidi turundussõnumeid. Turundussõnumite saamisest loobumisel saadetakse Teile endiselt teenustega seotud teavet, näiteks tellimuse oleku uuendamise kohta.


TEIE ÕIGUSED
Isikuandmetega seoses on Teil järgmised õigused:

1. Õigus tutvuda isikuandmetega. Teil on õigus saada kinnitust, kas me töötleme Teie isikuandmeid või mitte. Kui me töötleme Teie isikuandmeid, on Teil õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega ja teabega nende töötlemise kohta, nagu seda on isikuandmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete kategooriad, isikuandmete saajad jne. Kui see ei mõjuta teiste isikute õigusi ja vabadusi, esitame Teile Teie isikuandmete koopia.

2. Õigus nõuda oma isikuandmete parandamist. Teil on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, kui need sisaldavad vigu, ning arvestades andmete töötlemise eesmärke, nõuda enda mittetäielike isikuandmete täiendamist.

3. Teatud juhtudel on Teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: a) vastavad isikuandmed ei ole enam vajalikud nende kogumise või töötlemise eesmärkide saavutamiseks; b) Te võtate oma nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks ei ole enam ühtki teist õiguslikku alust; c) Te ei ole nõus, et isikuandmeid töödeldakse õigustatud meie või kolmanda poole huvides; d) isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil; e) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; f) isikuandmed peavad olema kustutatud järgides meile kehtivate õigusaktide nõudeid. Siiski esineb ka juhte, mil Te ei saa seda õigust kasutada. Selliste erandite hulka kuuluvad juhud, mil Teie andmete töötlemine on vajalik, näiteks: a) sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks; b) meie juriidiliste kohustuste täitmiseks; või c) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Seda Teie õigust me ei saa rakendada, kui meie või kolmanda poole huvid on tähtsamad Teie põhiõigustest ja vabadustest.

4. Teatud juhtudel on Teil õigus piirata enda andmete töötlemist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: a) Te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse; b) Teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei ole nende kustutamisega nõus; c) meil ei ole Teie isikuandmeid enam vaja nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, kuid te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või d) Te ei ole nõus, et neid töödeldakse vastavalt meie või kolmanda poole huvides, kuni selle vastuväite õigsust kontrollitakse. Nimetatud alustel andmete töötlemise piiramise ajal on meil õigus jätkata Teie isikuandmete säilitamist. Ka sellisel juhul aga töötleme Teie andmeid ainult: a) Teie nõusolekul; b) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; c) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või d) kui seda õigustavad olulised avalikud huvid.

5. Teil on õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta Teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, kui selline andmete töötlemine toimub meie või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks. Sellise vastuväite esitamise korral me enam ei töötle isikuandmeid, välja arvatud siis, kui me suudame tõestada, et andmete töötlemine toimub mõjuvatel õigustatud põhjustel, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

6. Teil on õigus mitte nõustuda, et Teie isikuandmeid me töötleme otseturunduse eesmärgil töötlemise kohta. Sellise vastuväite esitamise korral me ei töötle enam Teie isikuandmeid.

7. Õigus andmeid üle kanda. Selle õiguse saate ellu viia neil juhtudel, kui Teie isikuandmeid töötleme autoriseeritud vahendite (arvuti jne) kaudu ja isikuandmete töötlemise juriidiline alus on: Teie nõusolek või lepingu täitmine või Teie palutud toimingute tegemine enne lepingu sõlmimist.

8. Teil on õigus saada meilt oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. See õigus ei kehti juhul, kui see kahjustaks teiste õigusi ja vabadusi.

9. Kui Te leiate, et Teie isikuandmete meiepoolne töötlemine rikub andmekaitseseadusi, on Teil seaduslik õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, aadressil Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti, www.aki.ee. Kõigil juhtudel, enne kaebuse esitamist, võtke ühendust meiega, et saaksime üheskoos leida sobiva lahenduse.

10. Kui Teie isikuandmete meiepoolseks töötlemiseks annab seadusliku aluse Teie nõusolek, on Teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.


KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID

Nagu enamik veebisaite, kasutame ka meie küpsiseid. Küpsised on väiksemahulised andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse ja mis aitavad meil pakkuda kiiremat ja turvalisemat veebilehitsemiskogemust. Külastades või kasutades meie veebisaite, teenuseid, rakendusi, tööriistu või vahetades meiega sõnumeid, võime meie ja meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsiseid parema, kiirema ja turvalisema kasutajakogemuse pakkumise ning reklaami eesmärgil.

Üldjuhul ei sisalda küpsised kasutaja isiku tuvastamist võimaldavat teavet, kuid meie töödeldavad Teie isikuandmed võivad olla seostatud Teie arvutikasutusega või muu seadme kasutusega, sealhulgas ka veebilehtede külastamisega, ja muu küpsistega kogutud ja salvestatava teabega.

Kolm võimalust küpsiste haldamiseks: a) Välised allikad; b) Brauseri sätted; c) Meie veebilehe küpsised.

Me võime teha koostööd kolmandatest isikutest ettevõtetega, üldise nimetusega "teenusepakkujad", kes võivad meie loal lisada veebilehtedele, teenustesse, rakendustesse ja tööriistadesse kolmandate isikute küpsiseid. Need teenusepakkujad aitavad meil pakkuda Teile paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutajakogemust. Pange tähele, et kolmandate isikute küpsistele kehtivad vastavate kolmandate isikute privaatsuspoliitikad, mille eest meie endale mis tahes vastutust ei võta.